Kris Pin

Strict Trainee sinds september 2018

Even voorstellen …

Energiek en gedreven om haar kennis over te dragen, en ook om zelf nieuwe kennis op te doen begint Kris aan elke nieuwe opdracht. Haar leergierigheid en interesse in het bekende en onbekende zorgen ervoor dat zij altijd tot de beste oplossing komt. Door haar sociale karakter weet Kris snel haar draai te vinden binnen een bedrijf. Zij is niet alleen geïnteresseerd in de inhoudelijke kant van het bedrijf, maar vindt het ook belangrijk om snel nieuwe collega’s op persoonlijk vlak te leren kennen.

“Ik ben een echte teamplayer, maar vind het daarnaast niet erg om zelfstandig verder in het diepe te duiken.”  Overzichtelijk en effectief werken dat neem ik mee naar een nieuwe opdracht.    

Daarnaast vind ik het belangrijk om een vertaalslag te maken van wet- en regelgeving en technische stof naar helder begrijpbare taal voor iedereen. Papiertijgers zijn verleden tijd, maar juist de vertaling naar de praktijk, daar moet rekening mee gehouden worden. Laten we het vooral werkbaar houden.

Door middel van het maken filmpjes over informatiebeveiliging & privacy creëer ik bewustwording binnen het bedrijf. In deze filmpjes van drie tot vijf minute behandel ik diverse onderwerpen die de opdrachtgever belangrijk vindt binnen het bedrijf.

Door middel van het maken filmpjes over informatiebeveiliging & privacy creëer ik bewustwording binnen het bedrijf. In deze filmpjes van drie tot vijf minute behandel ik diverse onderwerpen die de opdrachtgever belangrijk vindt binnen het bedrijf.

Lemontree

Privacy consultant, januari 2019

Door mij wordt binnen de gemeente Buren invulling gegeven aan de rol van Functionaris Gegevensbescherming. Tevens verstrekken van advies en ondersteuning van de organisatie bij het naleven van de AVG. Mede verantwoordelijk voor o.a.: adviseren over en toezien op uitvoering van PIA’s, naleving van het organisatie brede privacybeleid en toezien op toewijzing van verantwoordelijkheden.

Gemeente Buren

Functionaris Gegevensbescherming, december 2018 - heden

Binnen VpG Techniek ben ik gevraagd om bewustwording te creëren binnen het bedrijf omtrent de AVG en de omgang met persoonsgegevens. Dit door middel van een bewustwordingscampagne. Dit doe ik door het opzetten en uitvoeren van gesprekken en vraagmoment op alle afdelingen binnen de organisatie. Daarnaast maak ik dit samen met communicatie ook visueel zichtbaar d.m.v. posters e.d.

VpG Techniek b.v.

Privacy Consultant, december 2018 - heden

Als privacy consultant ondersteun ik bij het opstellen van een ‘handelingskader Gezamenlijk Incidentbeeld Gemeenschappelijke Meldkamer’, dat gebaseerd is op de praktijk en inbreng van de meldkamer Limburg. Hiervoor ga ik het gesprek aan op locatie met medewerkers van de meldkamer om een zo volledig mogelijke situatieschets te kunnen maken. Dit leidt tot het vormen van herkenbare casussen in het handelingskader. Vervolgens beschrijf ik de processen van informatiedeling en de afspraken hoe deze concrete wijze van de informatieoverdracht plaatsvindt. Daarnaast verwerk ik enkele dilemma’s alsmede hoe op deze dilemma’s gehand dient te worden in het handelingskader.

Landelijke Meldkamer Samenwerking

Privacy Consultant, november 2018 - december 2018

Workshops in de vorm van co-creatie. Na het geven van een kort inleidende pitch omtrent het waarborgen van cybersecurity in je organisatie ga ik in kleinere groepen aan de slag voor de nadere vormgeving hiervan. Als eindresultaat komen we gezamenlijk tot een IT-Roadmap.

Prinses Maxima Centrum (PMC)

Security Specialist, januari 2019

Door mij wordt binnen de gemeente Neder-Betuwe invulling gegeven aan de rol van Functionaris Gegevensbescherming. Tevens verstrekken van advies en ondersteuning van de organisatie bij het naleven van de AVG. Mede verantwoordelijk voor o.a.: adviseren over en toezien op uitvoering van PIA’s, naleving van het organisatie brede privacybeleid en toezien op toewijzing van verantwoordelijkheden.

Gemeente Neder-Betuwe

Functionaris Gegevensbescherming, december 2018 - heden

Binnen de gemeente vervul ik de rol van Privacy Officer. Als Privacy Officer houd ik mij o.a. bezig met het opzetten, vullen en beheren van het verwerkingsregister. Daarnaast houd ik mij bezig met diverse procesbeschrijvingen en het uitvoeren van Privacy Impact Assessments. Mijn werkzaamheden bestaan ook uit het organiseren en uitvoeren van privacy- en informatieveiligheid bewustwording. Dit doe ik door middel van te fungeren als aanspreekpunt van ad hoc vragen, maar ook het geven van presentaties omtrent de omgang met persoonsgegevens op de werkvloer.

Gemeente West Maas en Waal

Privacy Officer, december 2018 - heden

Betreft de inventarisatie en de implementatie van de AVG. Om Strict AVG compliant te krijgen heb ik in teamverband alle verwerkingen in kaart gebracht, het verwerkingenregister gevuld, privacy bewustzijn gecreëerd, procedures opgesteld ten behoeve van de rechten van de betrokkenen en datalekken, verwerkingsovereenkomsten opgesteld en Privacy by Design opties aangedragen.

Strict B.V.

Privacy Consultant, september 2018 - december 2018

Curriculum Vitae

Opleiding

WO, Master Intellectuele eigendom, internetrecht en ICT, Vrije Universiteit Amsterdam (2018)

WO, Master Strafrecht, Universiteit Utrecht (2017)

WO, Bachelor Nederlands Recht, Radboud Universiteit Nijmegen (2016)

Cursussen/trainingen

2019: Lead Implementer ISO 27001:2013

2018 CIPP/E

2018 Agile Scrum

2018 ITIL Foundation v.3

2018 Prince 2

Kennisgebieden

Risicoanalyses
Informatiebeveiliging
Strafrecht
Privacyrecht – GDPR
Bewustwording

Competenties

Bedrijfssensitiviteit
Coördinerend 
Ondernemend
Sociaal
Doorzettingsvermogen
Presenteren
Leergierig
Aanpassingsvermogen
Ondernemend