Khuloud Khalif

Strict Trainee sinds februari 2018

Optimistisch, daadkrachtig,
innovatief

Even voorstellen …

Mijn naam is Khuloud. Ik ben een persoon die snel betrokken raakt en een hoge dosis nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen heeft. Dit zorgt voor goed zicht op nieuwe kansen en een doorvertaling naar concrete stappen. Tijdens mijn opleiding Business Innovation merkte ik dat ik ontzettend veel energie krijg van het realiseren van innovaties. Het procesmatig innoveren en dit doorvertalen naar concrete stappen, zijn de vaardigheden die ik heb opgedaan tijdens mijn opleiding. Organisatorisch, optimistisch en concrete stappen zetten is hoe ik ieder project aanpak. De wereld om ons heen vraagt om flexibiliteit, samenwerking en innovatie.
Ik ben de verbindende factor, breng verschillende werkvelden en afdelingen samen en zet samen met u veranderingen in de organisatie om naar kansen.

Projectervaring

Binnen 7 dagen hebben wij voor BrandLoyalty een vernieuwd verpakkingsmateriaal concept opgeleverd voor het glaswerk van Spiegelau. Tijdens het project heb ik verschillende duurzame materialen onderzocht. Door het onderzoek zijn er nieuwe inzichten ontstaan waarop we het concept hebben gebaseerd. De resultaten van het onderzoek heb ik gepresenteerd aan mijn groepsgenoten en vanuit daar ideeën gegenereerd voor een nieuwe innovatie. Tevens heb ik de planning, vooruitgang en doelstellingen bewaakt. BrandLoyalty

Innovator – onderzoeker – facilitator, april 2014

Om de positie van de Smartwatch Gear te versterken is er een nieuw business model voorgelegd aan Samsung. Mijn rol binnen dit project was de facilitator. Het overzien van het project, het bewaken van de kwaliteit, planning en doelstellingen behoorde tot de taken. Daarnaast heb ik tijdens het project, de onderzoeksfase uitgevoerd en twee ideeën uitgewerkt waarvan eentje is uitgekozen om verder uit te werken als concept. Dit concept heb ik mogen presenteren op het hoofdkantoor van Samsung. Samsung

Projectleider, oktober 2016 - maart 2017

Vanuit een nieuw beschikbare technologie hebben wij een nieuwe (concept) mobile applicatie gepresenteerd aan EquensWorldline. Het project hebben we uitgevoerd aan de hand van de innovatiecyclus waarbij vier fasen centraal staan. Tijdens het project heb ik verschillende rollen vervuld. Zo heb ik een deel van het onderzoek uitgevoerd, de planning bewaakt en verschillende competenties van groepsgenoten bij elkaar gebracht. EquensWorldline

Innovator – onderzoeker – facilitator, april 2014

Curriculum Vitae

Opleiding

2016 – 2017
Master Media Innovation, NHTV Hogeschool Breda

2014
Minor Strategisch Management, Prince of Songkla University, Thailand

2011 – 2016
Bachelor Business Innovation, Avans Hogeschool ‘s-Hertogenbosch

2008 – 2011
Marketing & Communicatie, Koning Willem 1 College ’s-Hertogenbosch

Curussen/Trainingen

2016
Babel
Schrijven & spreken Engels B2/C1

2016
NHTV Hogeschool
Academisch schrijven Engels C1

2016
Freedomlab
Future Studies, Process Innovation

Kennisgebieden

Innovatie – procesmatig innoveren – Innovatie Cyclus
Media – inzetten/inrichten mediakanalen
Marketing & communicatie – strategieën en adviesplannen
Interne communicatie – adviesplan en inrichten van communicatie
Mobile Applicatie development – Agile (basis kennis)
User studies – onderzoek gebruiksgemak mobile applicatie

Competenties

Sociaal
Optimistisch
Organisatorisch
Innoverend en vernieuwingsgericht
Prestatiegericht
Doeltreffend
Anticiperend