Anne Raijmakers

Strict Trainee sinds september 2018

Even voorstellen …

Nieuwe technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razendsnel tempo op. Voor organisaties brengt dit veel veranderingen met zich mee. Deze veranderingen vragen om een goede samenwerking en duidelijke communicatie tussen business en IT. Maar waar deze twee in de ideale situatie hand in hand gaan, blijkt in de praktijk vaak dat business en IT een andere taal spreken. Anne pakt de uitdaging graag aan om hier verandering in te brengen en er zo voor te zorgen dat organisaties met de nieuwste technologische ontwikkelingen aan de slag kunnen.

“Met een achtergrond in bedrijfskunde en bedrijfscommunicatie ben ik gestart aan het traineeship IT Consultancy en Projectmanagement bij Strict Academy. Tijdens mijn studie heb ik me niet enkel en alleen gefocust op het opdoen van theoretische kennis. Aangezien ik altijd nieuwsgierig ben geweest naar de praktijk, heb ik naast mijn studie binnen verschillende organisaties werkervaring opgedaan. Dit heeft mij veel geleerd over samenwerkingen en communicatie binnen teams en tussen verschillende afdelingen.

Met deze gebundelde kennis op zak, mijn analytisch vermogen en  mens- en resultaatgerichte aanpak, zet ik me in om IT projecten tot een succes te maken en organisaties vooruit te helpen.”

Projectervaring

Stichting Aafje is een zorginstelling met zeventien thuiszorghuizen en zorghotels verspreid in en rondom Rotterdam. Vanuit de afdeling Vastgoed ben ik als projectleider verantwoordelijk voor de implementatie van het geautomatiseerd sleutelbeheersysteem Traka bij 14 verpleeg- en verzorgingshuizen. Dit betreft sleutelkasten die werken op basis van autorisaties. Het gaat zowel om de vervanging van oude kasten met de implementatie van een nieuw systeem, als om de implementatie van nieuwe kasten met een geheel nieuw systeem.

Stichting Aafje

Implementatie Traka Sleutelkasten, oktober 2018 - januari 2019

De Gemeente Eindhoven wenst een nieuw beleid te hanteren met betrekking tot mobile devices. Om inzicht te krijgen in de wensen en behoefte omtrent dit nieuwe beleid zijn interviews onder de stakeholders gehouden. Op basis van de uitkomsten van deze interviews bleek er nog een aantal zaken onduidelijk te zijn. Om hierin meer duidelijkheid te kunnen verschaffen heb ik, in samenwerking met Dennis Reumer (principal consultant), een workshop gefaciliteerd. Deze workshop hebben we op een Agile manier vormgegeven, waarbij we gezamenlijk op een Brown-paper de verschillende vraagstukken helder hebben weten te krijgen. Onze rollen in de workshop stonden voornamelijk in het teken van faciliteren en adviseren waar nodig.

Gemeente Eindhoven

Workshop Enterprise Mobility, oktober 2018

Op acht locaties van Stichting Aafje dient een update van het DOM-systeem (het digitale sluitsysteem) te worden uitgevoerd. Vanuit de afdeling Vastgoed begeleid ik deze update en treed ik op als verbindende factor tussen de leverancier, de verschillende locaties en de afdeling ICT. Om de software update soepel te laten verlopen, breng ik alle mogelijke consequenties van de update per locatie in kaart. Samen met de stakeholders bekijk ik mogelijke oplossingen hiervoor.
Naast het begeleiden van de software update, zal ik een sleutelbeleid opstellen voor alle locaties van Stichting Aafje. Met dit sleutelbeleid stelt Stichting Aafje een kader om de veiligheid van werknemers en bewoners te kunnen waarborgen. Tevens zal het sleutelbeleid gericht zijn op comfort om een werkbare situatie te kunnen garanderen.

Stichting Aafje

Software update DOM-systeem en opstellen sleutelbeleid, oktober 2018 - januari 2019

Curriculum Vitae

Opleiding

Master: Bedrijfskunde en Bedrijfscommunicatie, Universiteit Antwerpen

Bachelor: Communicatie, Fontys Economische Hogeschool Tilburg

Cursussen/trainingen

Kennisgebieden

Communicatie
Publieke sector
Strategic management
Informatiemanagement
PRINCE2
Scrum foundation
Professional Scrum Master I
Verandermanagement
Organisatiepsychologie

Competenties

Analytisch
Mens- en resultaatgericht
Leergierig
Ondernemend
Sociaal
Teamplayer